Hrst užitečných online cvičení na češtinu

V současné době se mi trochu proměnila skladba studentů, protože teď neučím velké kurzy ke zkouškám a studentů na češtinu mám pár a všechny online. Je to vítaná příležitost k experimentům, které mě vždycky bavily, a navíc zjišťuju, že v online prostředí musím předělávat všechny svoje aktivity do jiné podoby – to je samozřejmě zábava, ale taky to docela trvá. Snad tedy kolegům pomůže mých pár tipů do výuky. Jako obvykle se jedná o příklady cvičení s tím, že si je můžete upravit podle potřeby.

  • Rozpoznávací cvičení na výslovnost.

V Google Jamboard napíšeme na lístečky dvojice podobných slov. Jedno z nich vyslovíme a student přesune to, které slyšel. Přesunutím získáváme kontrolu, že slyšel správně. Pak lístečky uklidíme a role otočíme – student si trénuje výslovnost.

Podobně se dají dělat další rozlišovací cvičení – moje oblíbené je pro studenty z Ruska a Ukrajiny doplňování U nebo Y, kdy přetáhnou do speciálně vytvořených vět chybějící písmeno.

Rovněž můžeme pracovat se slovní zásobou, kterou právě probíráme. Napíšeme 7-8 slov bez diakritiky a k nim výslovnostní vzorec morseovkou. Slova čteme a student je přiřazuje do správných kategorií. Poté procvičujeme výslovnost aktivně. Tady jsme se studentkou pracovaly se slovní zásobou z učebnice Čeština pro cizince B2, Lekce 4.

  • Slovní zásoba

Není nad to vyhrnout si rukávy a pořádně se porochnit ve slovíčkách. Sepíšeme do Google Jamboard slovíčka, která jsme četli v textu, a necháme je studenta rozdělit na ta, která zná, a ta, která nezná. Tato překvapivě primitivní metoda je kupodivu oblíbená a účinná. Slovíčka, o kterých student tvrdí, že je zná, jen lehce proťukneme: Které slovo znamená to a to? Co byste doplnil do této věty? Jaká je definice tohoto slova? Pak se věnujeme novým slovíčkům, vysvětlíme, objasníme významy, gramatiku slova, kolokace, cokoliv máme v plánu lekce. Student si pak na svoje kartičky jinou barvou napíše překlad, překryje si původní česká slova a může se z nich sám zkoušet. Pozor, počítejte, že s tímhle strávíte i celou hodinu a slovní zásobu musíte v následujících lekcích zrecyklovat, zopakovat, otestovat, atd.

  • Jednoduché slovní drily na gramatiku.

Ráda bych se tady vrátila k důležitosti otázek při procvičování gramatiky. Dejme tomu, že máme sadu slov, na nichž procvičujeme například genitiv singuláru pro začátečníky.

Se studenty procvičujeme ústně tímto způsobem:

A, Půjdete do školy nebo do obchodu? (Student slyší dva správné tvary, jeden z nich vybírá a tím si upevňuje správnou gramatiku.)

B, Půjdete dnes na poštu? (Student musí dobře porozumět slovu i koncovce a odpovědět: Ne, dnes nepůjdu na poštu.)

C, Proč dnes půjdete do cukrárny? (Volná otázka, student odpoví buď podle tabulky nebo fantazie, taky podle své úrovně.)

Více o otázkách jsem psala zde.

Děkuji za pozornost, napište mi do komentářů, jak procvičujete češtinu vy, a když se přihlásíte k odběru blogu, uděláte mi velkou radost!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s