Tři způsoby, jak použít Quizlet Multiple Choice ve výuce

V tomto článku bych vám ráda ukázala několik způsobů, jak využít funkci Multiple choice programu Quizlet v placené verzi Teacher. Jedná se o možnost přidat v rámci jedné kartičky k jednomu termínu až čtyři definice. Správná definice se zapíše jako první, další definice jsou nesprávné. Tyto čtyři definice se vám zobrazí, pokud vyberete metodu Learn nebo Test.

Kromě evidentního způsobu využití ke studiu slovíček, je možné si s Multiple Choice trochu pohrát a používat ho pro různé aktivity či k jiným účelům.

Všechny zde zmíněné způsoby mám vyzkoušené na svých třídách povětšinou začátečnických ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Ale jako obvykle, jde o princip, kdy vy sami si můžete navrhnout podle daného vzorce svoje vlastní cvičení. Pokud se vám hodí přímo ta, která jsem vytvořila já, směle si je půjčujte, a budu ráda za poděkování nebo za hvězdičky u dané sady.

Jak cvičení používat? Podle toho, jestli učíte individuály nebo třídy, a online nebo prezenčně, jsou různé možnosti, od prosté diskuse nad různými možnostmi po kvíz. Já obvykle nechávám studenty natvrdo napsat odpověď (na papír či do chatu při online lekci) a podle získaných odpovědí vidím, jak dlouho se u dané otázky zdržíme a kolik vyjasňování je nutné. Obecně můžete volit metodu: student napíše odpověď, zkontroluje s partnerem, vysvětlí si, proč tuto odpověď volili, a sdílí se třídou. Pokud má správnou odpověď jen jeden student, může vysvětlit ostatním sám. Čím méně studentů má správnou odpověď, tím zřejmější pro vyučujícího, že látka nebyla dostatečně pochopena a je nutné se k ní vrátit.

Poznámka: Všechny odkazy až na poslední vedou na moje sady na Quizlet.com a otevírají se v novém okně.

  1. Co se nehodí?/ Najdi vetřelce

Cvičení na slovní zásobu se skládá z otázky, jedné správné odpovědi a třech chybných. Je velice podobné cvičením v učebnici, kde hledáme slovo z dané kategorie, které se nehodí. Zde však použijeme otázku, která nám kategorii napoví. Používáme k opakování již vyložené slovní zásoby, tedy ne k výuce nové slovní zásoby. Tady se můžete podívat na sadu pro začátečníky a tady na sadu pro studenty B2.

  • Správný překlad

Čtecí cvičení pro studenty, s nimiž máme společný jazyk. Já mám obvykle angličtinu, pouze výjimečně neumí vůbec anglicky, ale umí rusky, proto jsem si cvičení přeložila pomocí překladače DeepL i do ruštiny. Ukázková sada má i italštinu a španělštinu, abych práci studentům co nejvíc usnadnila život (musím říct, že DeepL je na tohle opravdu velký pomocník). Jako termín máme přeloženou větu ve zprostředkovacím jazyce a jako čtyři definice dáme věty velice si podobné, které se liší jen v malých detailech. Tyto věty jsou gramaticky správně (obecně není dobré studentům ukazovat chybné věty), ale liší se od překladové věty. Tady se můžete podívat na ukázku. Studenti musí pečlivě číst a aktivovat naučenou slovní zásobu, aby zvolili správný překlad.

  • Odpověz plynule!

Cvičení na trénování plynulého ústního vyjadřování (oral fluency). Fluency obecně v jazyce můžeme trénovat pouze s výrazy, které již byly vyloženy a mnohokrát procvičeny, to znamená nikdy na nové ani na relativně nové látce. Já jsem třeba toto cvičení používala s několika třídami, ale u některých jsem zjistila, že se pouze domnívám, že daný jev ovládají a že bohužel budeme muset ještě hodně opakovat. U fluency jde především o znalost tématu a RYCHLOST. Chceme, aby studenti odpovídali a reagovali rychle. V daném ukázkovém cvičení jsem zařadila věty z lekcí 1-3, když jsme měli řádně procvičenu lekci 3. Postup je třífázový: (1) Ukážete sadu a studenti vyberou správnou odpověď. Otázky jsou jednoduché, takže to jde rychle. Projedete celou sadu. (2) Překliknete z funkce Learn na Flashcards a změníte zadání: odpovídejte logicky, smysluplně, pravdivě, nebo to, co si pamatujete, že bylo na kartičce, ale RYCHLE. Opět studentům ukážete text otázky, ale už nemají čtyři volby odpovědi a musí odpovídat z hlavy. (3) Dáte instrukci, že teď studenti neuvidí ani text, ale položíte jim ty stejné otázky ústně, takže trénují i poslech. Seberete studentům text, zamícháte otázky (funkce Shuffle) a ptáte se: Odkud jste? Co děláte? Je rajčatový salát dobrý? Prosím vás, kde je tady nádraží?

Systém, že celou sadu projedete třikrát napomáhá tréninku plynulosti, redukuje stres studentů a zvyšuje sebevědomí. U větších tříd doporučuji psát si, koho vyvolávám, aby byli všichni vyvoláni stejně, já mám jmenný seznam a dělám si tečky. Když mám u každého tečku, začínám nový sloupec.

Doufám, že vám tento článek byl užitečný a že jsem všechno jasně popsala a samozřejmě se budu těšit na případné dotazy a reakce. Pokud hledáte obecnější ponaučení o Quizletu, doporučuji články kolegy Jardy Czmera, například Jak aplikaci Quizlet využít na maximum (odkaz vede na jeho stránky).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s